Stichting Beter Beleid zet zich in voor een open dialoog tussen publiek en beleidsmakers middels het verzamelen en verstrekken van informatie en het bieden van ruimte voor discussie rondom onderwerpen die meer aandacht verdienen in de maatschappij.

Soms raken schrijnende problemen in de samenleving namelijk ondergesneeuwd door politieke discours, dagelijks mediageweld of culturele en maatschappelijke dogma’s. Bijvoorbeeld onderwerpen die zó complex zijn dat ze in de publieke opinie vervormd worden tot een vereenvoudigde versie van de waarheid. Onderwerpen die wij vanwege een heersend taboe of vooroordeel liever mijden. Of onderwerpen die veel onderzoek vergen om tot een genuanceerd beeld te kunnen komen. Beter Beleid wil juist voor deze kwesties een platform creëren. Dit doen wij middels het verschaffen van heldere informatie richting de burger en door ruimte te bieden voor de visie van professionals en wetenschappers. Daarnaast geloven wij sterk in de kracht van een open dialoog tussen alle betrokkenen.

Doelstelling hierbij is het publiek de middelen te geven om zelf via hun volksvertegenwoordiging realistischer beleid omtrent deze onderwerpen te faciliteren. Beter Beleid geloof namelijk dat groei en her-evaluatie altijd mogelijk is in onze maatschappij, en steunt daarom initiatieven die deze discussiepunten op de kaart zetten en initieert daarbij zelf ook acties.

Want iedereen heeft recht op samenspraak met diens overheid, zeker groepen die minder makkelijk hun stem kunnen laten horen of waar nog niet genoeg naar wordt geluisterd. Uiteindelijk moeten we met elkaar – overheid en burgers – tot een betere situatie komen. Samen komen we tot beter beleid.